Gå til Visit Namsskogan


CampingCampingplassen har 64 oppstillingsplasser med strøm. Strømkursen er på 16A.

Plassen har asfalterte veier med grøntarealer rundt. Grunnforholdene er god
drenerende grus. Nær beliggenhet til hotell, butikk, svømmehall, kiosk, bensinstasjon,
bar, restauranter og Namsskogan Familiepark. Store tumleområder for barn. Gapahuken
er en yndet samlingsplass for våre campinggjester.

Vintercamping her er meget populært. Vi har 32 oppstillingsplasser på vinter. Vær tidlig
ute med bestilling.

Campinganlegget har moderne sanitæranlegg med flislagte garderober og dusj/toaletter.
Egen dusj/toalett for handicapede. Her henter du også vann og du finner rom for å tømme
skittent vann/campingvogntoalett. Vi har vaskemaskiner og to tørketromler. Poletter kjøpes
i resepsjonen. Ved sanitæranlegget står det en søppelcontainer for husholdningsavfall.
Namsskogan Hotell, 7892 Trones  |  Tlf. 74 33 36 00  E-post: post@hotellet.no

 sitemap
Admin